دستگاههای اندازه گیری و محصولات جانبی


تجهیزات این بخش شامل دستگاههای اندازه گیری فشار خون و میزان قند خون و محصولات جانبی انها می باشد


موردی برای نمایش وجود ندارد.