حساسیت پوستی

اگزما

/post-mag-skin-eczema

اگزما 10% افراد را درگیر می کند و بسیار شایع است.خارش همراه با اگزما مشکل اصلی مراجعه کنندگان است که می تواند باعث درد،بی خوابی و حتی عفونت های پوستی شود.