رژیم برای کسانی که بیماری و نارسایی کبد دارند

رژیم های غذایی مناسب در سنین مختلف

/post-39

برای تندرستی و تنظیم فعالیت و سوخت و ساز بدن ضرورت دارد رژیم های غذایی را بشناسیم و در مواقع لازم رعایت کنیم.در اینجا به طور خلاصه این رژیم ها را ذکر می کنیم: