سردردهای میگرنی

تیرامین چیست و غذاهای حاوی آن کدامند؟

/post-53

اگر از نوشیدن شراب یا غذاهای کهنه،تخمیر شده،دودی و ترشیجات لذت می بریداحتمال اینکه تیرامین در غذایتان باشد زیاد است.