فیبر

مواد مغذی که با افزایش سن به آن ها احتیاج پیدا می کنید

/post-24

به مرور زمان و با افزایش سن و کاهش متابولیسم بدن با کمبود ریزمغذی هایی مواجه می شویم که برای تامین آن ها باید با تغییر رژیم غذایی و مصرف مکمل ها این نقصان را کم کنیم.