فیبرومیالژیا

فیبرومیالژیا یا دردهای عصبی

/post-21

درد منتشر اسکلتی-عضلانی در سراسر بدن به همراه مشکلات خواب، احساس خستگی،وپریشانی احساسی و ذهنی، می توانند از علائم فیبرومیالژیا باشند.افراد درگیر با دردهای فیبرومیالژیا نسبت به سایر افراد به درد حساس تر هستند و سیگنال های درد در مغز و نخاع آن ها کمی متفاوت از دیگران پردازش می شود..نزدیک به ۲٪ جمعیت بزرگسال آمریکا به این عارضه دچار هستند. علت بیماری به درستی شناخته نشده اما به خوبی قابل درمان و کنترل است. فثیبرومیالژیا می تواند وراثتی باشد.