لوبریکانت

هر آن چیزی که راجع به لوبریکانت ها باید بدانید

/post-

زمانی که خانمی از لحاظ جنسی برانگیخته می شود،واژن به طور طبیعی خودش ترشحاتی دارد که لغزندگی طبیعی ایجاد می کند.نزدیکی بدون لوبریکانت می تواند دردناک باشد و به دیواره واژن آسیب بزند.بدن شما ممکن است در اثر تغییرات هورمونی لوبریکانت های کمتری ترشح کند به عنوان مثال در دوران یائسگی و یا در اثر مصرف برخی داروها این موضوع باعث تولید لوبریکانت های مصنوعی شده است.