مقاومت به انسولین

۱۷ اثر شگفت انگیز و علمی امگا ۳

/post-22

اسیدهای چرب امگا ۳ بسیار مهم هستند.آن ها تعداد زیادی اثرات مثبت برای سلامت جسم و ذهن دارند. در واقع،تعداد کمی از مواد مغذی به اندازه امگا۳ مورد بررسی قرار گرفته اند.در این مقاله به ۱۷ اثر امگا۳ بر سلامت بدن که به طور علمی اثبات شده اند می پردازیم.