هایپو تیروئید

راهنمای تغذیه ای کم کاری تیرویید ((بایدها و نبایدها))

/post-14

هایپوتیروئیدی یا کم کاری غده تیروئید به شرایطی اتلاق می شود که هورمون های تیروئید به اندازه کافی تولید یا آزاد نمی شوند. در این مقاله به بررسی علائم بیماری و برخی نکات تغذیه ای در رابطه با کنترل بهتر بیماری می پردازیم.