کووید مزمن

سندرم کووید مزمن چیست؟

/post-6

عوارض طولانی مدت بیماری کووید حتی تا ماه ها پس از بهبودی بر جای خواهد ماند