امگا 9

امگا 3-6-9 یا امگا3 کدامیک مناسب تر است

/post-omega-369

امگا 3,6,9 هر سه اسیدهای چرب ضروری رژیم غذایی هستند.هرسه فواید سلامتی زیاد دارند اما باید تعادل در مصرف آنها رعایت شود. عدم رعایت تعادل می تواند منجر به برخی بیماری های مزمن شود.