اینوزیتول

اینوزیتول چیست و چه فوایدی دارد؟

/post-64

اینوزیتول و ایزومر فعال آن یعنی مایو اینوزیتول فراوان ترین کربوهیدرات موجود در مغز و بافتها و سلول های بدن است که در فرآیندهای سیگنال دهی بین  سلولی به جهت تولید هورمون ها و نوروترانسمیترها ( میانجی های عصبی) نقش  دارد.