بیش فعالی کودکان

ریسپریدون

/post-risperidone

ریسپریدون یک داروی آنتی سایکوتیک نسل دوم است. این دارو در درمان اسکیزوفرنی (جنون)،اختلالات دو قطبی و حتی تحریک پذیری کودکان مبتلا به اوتیسم تجویز می شود.