یوگا

سندروم خستگی مزمن

/post-16

سندروم  خستگی  مزمن  شرایط  پیچیده  ای  است  که  فرد  مبتلا  قادر  به  توضیح  علت  وعلائم  خاص  یک  بیماری  نیست  تنها  حالت  هایی  از  خستگی  و  کلافگی  را  حس  می  کند.