بر اساس آخرین گزارشات سازمان بهداشت جهانی واکسن های تایید شده بر علیه هر گونه ویروس جهش یافته کرونا موثرند 

تنها مورد نگرانی راجع به نوع جهش یافته هندی است که توان گسترش سریعتری دارد و به علت مسافرتها در حال شیوع است 

باید توجه داشت که به علت عدم واکسیناسیون وسیع همه ی انواع ویروس همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل کنترل میباشد .

در حال حاضر همه انواع ویروس به واکسنهای موجود حساس هستند و به همین علت بهترین راه پیش گیری  واکسیناسیون عمومی میباشد  بر اساس آخرین گزارشات میزان گسترش و ابتلا به کووید 19 در اروپا پس از اجرای برنامه واکسیناسیون به زیر 60 درصد در عرض یک ماه رسیده است .

هم چنان باید کاهش دفعات مسافرت های بین المللی را مد نظر داشت.