مشاهدات و بررسی های اخیر نشان داده اند که اگر درمان دارویی کاهنده فشار خون با تمرینات ورزشی هوازی همراه شوند باعث کاهش بهتر و بیشتر فشار خون در بیماران می شود .

هدف اصلی در درمان پر فشاری خون نزدیک شدن به فشار خون120/80mmhg برای فشار سیستولیک و دیاستولیک می باشد .

پرفشاری خون یکی از علل قابل پیش گیری مرگ زودرس می باشد که 30% بزرگسالان را در سراسر جهان درگیر می کند و هزینه های زیادی را به سیستم درمانی تحمیل می کند.

تمایل زیادی به کنترل فشار خون توسط درمان دارویی وجود دارد در صورتی که اعمال تغییرات در سبک زندگی و افزایش فعالیت بدنی در کنار درمان های رایج می تواند اثر بخشی بسیار بهتری داشته باشد.

افراد مبتلا به سندرم متابولیک که دچار افزایش قند خون ،تری گلیسرید و چاقی شکمی هستند، بیشتر به این درمان ترکیبی پاسخ داده اند.

پدیده کاهش فشار خون پس از ورزش در نتیجه تمرینات مستمر حداقل سه تا پنچ بار در هفته اتفاق می افتد که تا 24 ساعت پس از تمرین آثارش باقی می ماند.

more: medscape.com