بزرگسالان مبتلا به دیابت در آمریکا که قند و فشار خون خود را به خوبی کنترل می کنند در  ده سال گذشته کاهش یافته اند و این زنگ خطر مهمی را به صدا در آورده است.

دانشمندن در بیست سال اخیر اطلاعات مربوط به بیماران را جمع آوری کرده اند و هدفشان بررسی سه پارامتر اصلی در کنترل دیابت بوده است:

  • A1C کمتر از 7 (نشانگر مهم کنترل قند خون در سه ماه اخیر )
  • فشار خون کمتر از 140/90mmHg
  • کلسترل کمتر از 130mg/dl

از 1999 تا 2010 کنترل دیابت بهبود داشته اما پس از آن متوقف شده است.

در بررسی های اخیر تنها 22% از مبتلایان بین سالهای 2015 تا 2018 در گروه کنترل مناسب بیماری قرار داشتند .

چنین روندی زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده.

میلیون ها بیمار مبتلا به دیابت در خطر بروز عوارض بیماری هستند مثل قطع پا،بیماری کلیه و حملات قلبی .

نتایج بسیار نگران کننده هستند .

کاهش بارزی در کنترل قند خون در 10 سال اخیر وجود داشته و به همین ترتیب کنترل فشار خون و کلسترل خون هم کاهش یافته است.

متاسفانه درمان های بیشتر  وقوی تر برای کاهش A1C منجر به میزان بیشتر وقوع افت قند خون شده است ،که خود میتواند عوارض بسیار زیادی داشته باشد .

مطلب مهم و تامل برانگیز این  است که چرا با وجود پیشرفتهای پزشکی و دارویی و حتی اطلاع رسانی در زمینه بیماری باز هم شاهد عدم کنترل بیماریهای نظیر دیابت و پر فشاری خون هستیم .

شاید تغییر سبک و شیوه زندگی مثل افزایش فعالیت بدنی و کاهش مصرف فراورده های گوشتی و غذاهای فرآوری شده پاسخ سوال ذهنی بسیاری از ما باشد . 

MORE: medscape.com