یکی از پروژه های در دست اقدام تولید فیله ماهی تحت شرایط آزمایشگاهی است .در این روش سلول گرفته شده از ماهی را در محیط کشت آزمایشگاهی غنی از ویتامین ها و گلوکز پرورش میدهند.

سلول ها در این محیط غنی رشد کرده و به گوشت خوراکی ماهی تبدیل می شوند.

این پروسه بسیار سریع است و مراحل تغذیه و تولید مثل وحتی کشتار ماهی طبیعی را ندارد.

هم چنین این گوشت خوراکی فاقد هر گونه مواد سمی مثل فلزات سنگین و میکروپلاستیک ها و حتی انگل های مضر برای انسان می باشد.

به همین علت تولید این نوع از گوشت ماهی بدون هرگونه ضایعات و مواد سمی است.

در شرایط فعلی به دلیل صید بیش از حد ماهی ها و تخریب زیستگاه طبیعی دریاها و اقیانوس ها تا سال 2050 جمعیت آبزیان به شدت کاهش می یابد و با توجه به نرخ رشد جمعیت بشر نیاز به تولید غذاهای پایدار و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است.

در حال حاضر در برخی کشورها گوشت مرغ و گوساله به صورت آزمایشگاهی و حتی با استفاده از پرینتر سه بعدی تولید شده اند.