پستان از مجاری شیر،چربی،رگ های لنفاوی و خونی،رباط و سایر بافت های همبند ساخته شده است.

پشت پستان،ماهیچه های پستان و دنده ها قرار دارد.ماهیچه و رباط ها کمک می کنند پستان در جای خود نگه داشته شود.

 • سرطان پستان

سرطان پستان از سلول های پستان شروع می شود.

انواع مختلفی از سرطان پستان وجود دارد.رایج ترین انواع آن در مجاری شیر(داکتال کارسینوما)است.

هرکسی،حتی مردها،ممکن است به سرطان سینه مبتلا شود.با وجود تفاوت هایی  که بین مردها و زنان وجود دارد، درمان برای هر دو جنسیت بسیار مشابه است.

 • نحوه انتشار سرطان سینه

سلول های سرطانی مانند سلول های طبیعی رفتار نمی کنند.روند رشد و پیشرفت سرطان،در ادام مطرح شده است.

 • تومور اولیه

با گذشت زمان،سلول های سرطانی توده ای به نام تومور اولیه را تشکیل می دهند. سلول های سرطانی می توانند در بافت های اطراف رشد کنند.سرطان سینه زمانی تهاجمی تلقی می شود که از محل ابتدایی توده اولیه،به بافت ها و یا غدد لنفاوی مجاور گسترش پیدا کند.

 • متاستاز

بر خلاف سلول های طبیعی،سلول های سرطانی گسترش یافته،و در سایر قسمت های بدن تومور ایجاد می کنند.

سرطانی که گسترش یافته است،متاستاز نامیده می شود.در این فرایند،سلول های سرطانی از اولین تومور(تومور اولیه) جدا می شوند و از طریق عروق خونی یا لنفاوی به نقاط دوردست می روند.هنگامی که سلول های سرطانی در مکان های دیگر قرار می گیرند،ممکن است تومور های ثانویه را تشکیل دهند.

سرطانی که به قسمتی از بدن،و دور از تومور اولیه گسترش یافته است،متاستاز دور نامیده می شود.سرطان سینه تقریبا در هر جایی می تواند متاستاز دهد؛اما اغلی به استخوان ها(از جمله ستون فقرات)،ریه ها،کبد،مغز یا غدد لنفاوی دور گسترش می یابد.

 • نکات کلیدی 

سرطان سینه در زنان شایع تر است،اما حدود 1 درصد از مردان نیز تشخیص داده می شود.

سرطان سینه اغلب از مجاری یا غدد شروع می شود و سپس به بافت اطراف گسترش می یابد.

سرطان تهاجمی پستان می تواند در خارج از مجاری یا لوبول ها به بافت اطراف رشد کند .هنگامی که سرطان سینه از مجاری یا لوبول  خارج شد،می تواند از طریق لنف یا خون به غدد لنفاوی یا سایر قسمت های بدن گسترش یابد.

 • آزمایش ها و روش های مورد استفاده برای تشخیص سرطان سینه عبارتند از:
 • معاینه بالینی

معاینه بالینی پستان،یک روش تشخیص اولیه برای ارزیابی بافت و توده ها می باشد،که توسط پزشک انجام می شود.

 • ماموگرافی

ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی از پستان است.ماموگرافی معمولا برای غربالگری سرطان سینه استفاده می شود.اگر ناهنجاری در ماموگرافی غربالگری تشخیص داده شود،ممکن است پزشک شما یک ماموگرافی تشخیصی را برای ارزیابی بیشتر آن ناهنجاری توصیه کند.

 • سونوگرافی سینه

در سونوگرافی از امواج صوتی برای تولید تصاویری از ساختارهای اعماق بدن استفاده می شود.سونوگرافی برای تعیین اینکه توده جدید سینه یک توده جامد است یا یک کیست پر از مایع،استفاده می شود.

 • بیوپسی(نمونه برداری)

بیوپسی روشی است که در آن نمونه از بافت مشکوک برداشته شده و جهت بررسی آزمایشگاهی توسط متخصص،به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می شود. 

نمونه بیوپسی هم چنین برای تعیین نوع سلول های درگیر در سرطان پستان،تهاجمی بودن(درجه)سرطان و اینکه آیا سلول های سرطانی گیرنده های هورمونی یا گیرنده های دیگری دارند که ممکن است بر گزینه های درمانی تاثیر بگذارند،تجزیه و تحلیل می شود.

 • تصویر برداری MRI پستان

دستگاه MRI از امواج رادیویی برای ایجاد تصاویری از داخل سینه شما استفاده می کند. در نهایت بسته به شرایط بیمار ممکن است از آزمایش ها و روش های دیگری برای تشخیص استفاده شود.